بورس۳۶۵
1399/11/07
15:40
💰 #ارزش_معاملات_خرد ارزش معاملات خرد در جریان معاملات امروز بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان بود که به نسبت دیروز کاهش داشت و این کاهش ارزش معاملا...

💰 #ارزش_معاملات_خردارزش معاملات خرد در جریان معاملات امروز بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که به نسبت دیروز کاهش داشت و این کاهش ارزش معاملات به دلیل عدم حمایت جدی حقوقی های است که با اسم حمایت بدنبال خرید در منفی ها هستند۹۹/۱۱/۰۷انتهای خبر

0
0