کانال افزایش سرمایه
1401/03/25
14:26
👆👈#شمواد #افزایش_سرمایه 🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) 🔸 سرمایه فعلی : 143,488,000,000 ریال 🔺 میزا...

👆👈#شمواد #افزایش_سرمایه🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)🔸 سرمایه فعلی : ۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۳,۰۳۶,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۲۱۱۶٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی از محل مازادحاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین )
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۳:۲۵:۴۲مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0