کارگزاری آبان
1399/10/29
10:55
📊#ثامید اطلاعیه 99/10/29 *توسعه و عمران امید* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

📊#ثامید


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*توسعه و عمران امید*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
انتهای خبر

0
0