محمود رحمانی
1399/08/21
15:39
قالیباف اصل رییس سازمان بورس: به عنوان یک عضو کوچک دانشگاهی عرض می‌ کنم نرخ سود بانکی هر چقدر بالاتر و غیربهینه ‌تر باشد، تأثیر منفی بیشتری بر فعا...

قالیباف اصل رییس سازمان بورس:به عنوان یک عضو کوچک دانشگاهی عرض می کنم نرخ سود بانکی هر چقدر بالاتر و غیربهینه ‌تر باشد، تاثیر منفی بیشتری بر فعالیت های سرمایه گذاری کشور خواهد داشت و تسهیلات و تامین مالی را برای تولید گران می ‌کند. بخش های تولیدی که عمدتا حاشیه سود پایین دارند، فعالیت های اقتصادی خود را کاهش و سرمایه خود را در بازار پول پارک می ‌کنند.به این ترتیب، اشتغال کشور آسیب خواهد دید و در نتیجه خلق اعتبار، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی ناشی از آن، مواجهه با چالش های اقتصادی دیگر از جمله تشدید رکود تورمی دور از انتظار نخواهد بود.به عنوان مسیول نهاد ناظر بازار سرمایه عرض می کنم این نرخ، ارتباط مستقیمی با نسبت قیمت به درآمد یا P/E دارد و در سایر روش های قیمت گذاری و ارزش گذاری نیز متغیری اثرگذار است./سنا@twitter_bourse

انتهای خبر

0
0