ایبنا
1399/08/12
11:33
⭕️ تصمیم گیری برای تعطیلی دو هفته ای تهران 🔸مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله‌ با کرونا: امروز در مورد تعطیلی دو هفته ای تهران تصمیم گیری می شود

⭕️ تصمیم گیری برای تعطیلی دو هفته ای تهران🔸مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: امروز در مورد تعطیلی دو هفته ای تهران تصمیم گیری می شود

انتهای خبر

0
0