نوآوران امین
1400/12/26
12:51
ایران یاسا تایر و رابر (#پاسا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۳.۷۳)...

ایران یاسا تایر و رابر (#پاسا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۳.۷۳) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۲.۱۵ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۴۷.۸۶ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0