کدال۳۶۰
1401/06/01
17:34
#دشیمی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فهرست سقف قیمت ریالی فروش مواد اولیه دارویی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت شیمی...

#دشیمی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فهرست سقف قیمت ریالی فروش مواد اولیه دارویی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت شیمی دارویی داروپخش
۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۷:۳۴:۴۸ (۹۲۸۰۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0