کدال۳۶۰
1399/08/18
11:04
#وزمین خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی به طور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1396/12/29 شرکت بانک ایران زمین 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ 1399-0...

#وزمین


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی به طور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت بانک ایران زمین🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۱:۰۴:۴۸ (۶۸۹۹۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0