پایگاه خبری انتخاب
1400/05/28
21:33
فرمانده ارتش انگلیس: 🔹طالبانِ امروز ممکن است متفاوت باشد 🔹 باید به آنها فرصت تشکیل دولت بدهیم؛ ممکن است دریابیم که این طالبان منطقی‌تر است جزئیا...

فرمانده ارتش انگلیس:


🔹طالبان امروز ممکن است متفاوت باشد🔹 باید به آنها فرصت تشکیل دولت بدهیم؛ ممکن است دریابیم که این طالبان منطقی‌تر استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲epa


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0