محسن حسنلو
1399/10/29
09:53
#نکته دو چیز انتها ندارد - حماقت فروشندگان - پهنه کهکشان ها ... البته در مورد دوم اطمینان ندارم

#نکته


دو چیز انتها ندارد


- حماقت فروشندگان


- پهنه کهکشان ها ...


البته در مورد دوم اطمینان ندارمانتهای خبر

0
0