آرین تریدر
1399/08/12
11:22
🔷🔸 #مهم ✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️ #سقاین : ۱۴درصد افزایش درآمد "سقاین"/ رشد ۴۷درصدی فروش صادراتی 🔹شرکت سیمان قاین "سقاین" در گزارش فعالیت ماهانه خو...

🔷🔸 #مهم


✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️#سقاین : ۱۴درصد افزایش درآمد "سقاین"/ رشد ۴۷درصدی فروش صادراتی🔹شرکت سیمان قاین "سقاین" در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به مهرماه سال جاری، مجموع درآمد‌های خود را که متشکل از بخش‌های «فروش داخلی» و «فروش صادراتی» بوده ۲۰۹.۴۶۴میلیون ریال گزارش کرده که بیشترین سهم از این درآمد را «فروش صادراتی» با ۱۰۸.۳۹۵میلیون ریال به خود اختصاص داده است.میزان درآمد شرکت سیمان قاین در مهرماه سال جاری با ۱۴درصد رشد در مقایسه با درآمد ماه گذشته مواجه بوده و همچنین "سقاین" نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۵درصد افزایش درآمد را به ثبت رسانده و در ادامه نیز نگاهی داریم به درآمد حاصل شده این شرکت از ابتدای سال جاری که بالغ بر ۱.۰۰۵.۲۰۶میلیون ریال را گزارش کرده و این شرکت سیمانی در قیاس با سال گذشته ۶۹ درصد رشد را در پی داشته است.
انتهای خبر

0
0