پایگاه خبری انتخاب
1401/03/03
22:43
محمدجواد لاریجانی: 🔹 خاتمی و موسوی انحراف داشتن، دوستی نزدیکم با آنان را تمام کردم 🔹 جریان اصلاحات در ایران یک کژراهه است 🔹 بخش زیادی از جبهه ا...

محمدجواد لاریجانی:


🔹 خاتمی و موسوی انحراف داشتن، دوستی نزدیکم با آنان را تمام کردم🔹 جریان اصلاحات در ایران یک کژراهه است🔹 بخش زیادی از جبهه اصلاحات با براندازی مشکلی نداردجزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲qLu


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0