فرارسانه
1399/09/19
13:54
#اطلاعیه | ۵ شرکت فرابورسی دارای بازارگردان می‌شوند ☸️ نمادها: #نیرو، #فالوم، #فافزا، #زشریف و #زماهان 📆شروع بازارگردانی: از شنبه۲۲ آذرماه ۹۹ #...

#اطلاعیه | ۵ شرکت فرابورسی دارای بازارگردان می‌شوند
☸️ نمادها: #نیرو، #فالوم، #فافزا، #زشریف و #زماهان📆شروع بازارگردانی: از شنبه۲۲ آذرماه ۹۹#بازارگردانی🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0