کدال۳۶۰
1400/12/28
16:39
#شکف اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت کف ▪️ شرکت کف در دوره منتهی به 1400/06/31 ...

#شکف


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت کف
▪️ شرکت کف در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۷ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱,۸۱۰ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «شکف» با سرمایه ثبت شده ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۶۳۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۷۰,۰۴۴ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۱۲-۲۸ ۱۶:۴۰:۰۱ (۸۶۴۱۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0