پایگاه خبری انتخاب
1400/05/28
20:32
گزارش «the wire» از اثرگذاری کشورهای منطقه در تحولات افغانستان؛ ♦️نقش بن سلمان در روی کار آمدن طالبان 🔹عربستان اقداماتی مانند تأمین بودجه جنگجویا...

گزارش «the wire» از اثرگذاری کشورهای منطقه در تحولات افغانستان؛♦️نقش بن سلمان در روی کار آمدن طالبان🔹عربستان اقداماتی مانند تامین بودجه جنگجویان طالبان تا سازماندهی مذاکرات صلح در سال ۲۰۰۸ در مدینه را انجام داده است و این روابط پادشاهی با طالبان بر تعامل خاورمیانه با افغانستان غالب بوده است. شاید به همین دلیل است که اکنون عربستان نسبت به بی ثباتی وضعیت امنیتی در این کشور کاملا سکوت کرده است. / انتخابجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲ep۱


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0