کارگزاری آبان
1399/08/18
09:43
📈گروه هتل داری امروز نیز نوسانی و با گرایشی منفی معامله می شوند.#سمگا ٬ #گكوثر و #گكيش پر عرضه های گروه اند.#گپارس و #گدنا افزایش تقاضا را تجربه می...

📈گروه هتل داری امروز نیز نوسانی و با گرایشی منفی معامله می شوند.#سمگا ٬ #گکوثر و #گکیش پر عرضه های گروه اند.#گپارس و #گدنا افزایش تقاضا را تجربه می کنند.


انتهای خبر

0
0