پایگاه خبری انتخاب
1400/05/26
12:11
العربی الجدید از قول منابع آگاه فاش کرد؛ 🔹نامه امارات و عربستان به مصر و ابراز نگرانی از تماس‌های اخیر بین قاهره و تهران 🔹 ابوظبی و ریاض به دنبال...

العربی الجدید از قول منابع آگاه فاش کرد؛


🔹نامه امارات و عربستان به مصر و ابراز نگرانی از تماس‌های اخیر بین قاهره و تهران🔹 ابوظبی و ریاض به دنبال تداوم رابطه «نه جنگ و نه صلح» بین ایران و مصر هستند / انتخابجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲ejg


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0