کدال۳۶۰
1399/10/29
09:15
#وسمرکز لغو آگهی دعوت به مجمع لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت سرمايه گذاري استان مرکزي - نماد: وسمرکز(ومرکز) پیرو آگهی منتشره در تاریخ...

#وسمرکز


لغو آگهی دعوت به مجمعلغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی - نماد: وسمرکز(ومرکز)پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده راس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به اطلاع میرساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۹:۱۴:۴۸ (۷۱۳۴۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0