مدت: 30 ثانیهحجم: 856 کیلوبایت
خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/12
21:10
راستی جناب رئیس، از حمایت 10روزه چه خبر؟؟؟ اون روز شاخص کجا بود و الان کجا؟؟؟ همه چیز را به بورس بسپاریم؟؟؟

راستی جناب رییس، از حمایت ۱۰روزه چه خبر؟؟؟اون روز شاخص کجا بود و الان کجا؟؟؟همه چیز را به بورس بسپاریم؟؟؟انتهای خبر

0
0