سهام سودآور
1399/09/23
10:24
بانکها با درگاه‌های قمار مبارزه کنند رئیس کل بانک مرکزی: 🔹در حال حاضر مباحثی درباره درگاه های اجاره ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی مطرح می‌ش...

بانکها با درگاه‌های قمار مبارزه کنندرییس کل بانک مرکزی:


🔹در حال حاضر مباحثی درباره درگاه های اجاره ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی مطرح می‌شود؛ لذا بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.


🔹سودجویان با پرداخت مقادیری اندک و اجاره کارت و حساب بانکی افراد، تراکنش‌های چند میلیاردی با مقاصد و اهداف قمار انجام می‌دهند.

انتهای خبر

0
0