بولتن اقتصادی
1399/09/23
10:48
موافقت مجلس با افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها نمایندگان مجلس، با اتخاذ تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام،...

موافقت مجلس با افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌هانمایندگان مجلس، با اتخاذ تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها از طریق اعطای تنفس خوراک موافقت کردند.

انتهای خبر

0
0