کانال افزایش سرمایه
1401/02/19
12:36
👆👈#قتربت #افزایش_سرمایه 🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه) 🔸 سرمایه فعلی : 147,000 میلیون ریال 🔺 میزان ا...

👆👈#قتربت #افزایش_سرمایه🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)🔸 سرمایه فعلی : ۱۴۷,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۳۵۳,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۲۴۰٪🔰 تاریخ مجمع : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات و آورده نقدی ۱۰۵,۰۰۰ میلیون ریال▪ سود انباشته ۲۴۸,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۱:۲۵:۲۷مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0