کدال۳۶۰
1401/05/31
08:39
#خصدرا توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 916238 مورخ 1401/05/11 شرکت فرابورس ایران مبنی بر ارائه توضيحات د...

#خصدرا


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۹۱۶۲۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شرکت فرابورس ایران مبنی بر ارائه توضیحات در خصوص صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به استحضار می رساند موارد مدنظر، طی نامه پیوست خدمت سهامداران محترم ارائه می‌گردد.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۰۸:۳۹:۴۵ (۹۲۵۴۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0