بتاسهم
1399/08/18
13:41
قیمت پایه محصولات پتروشیمی، این هفته بر اساس معادل نرخ ارز 259036 ریال اعلام شد؛ نرخ پایه جدید نسبت به هفته پیش 5810 ریال افزایش داشته است.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی، این هفته بر اساس معادل نرخ ارز ۲۵۹۰۳۶ ریال اعلام شد؛


نرخ پایه جدید نسبت به هفته پیش ۵۸۱۰ ریال افزایش داشته است.انتهای خبر

0
0