ساعت بورس
1400/06/21
10:35
#فیلتر_سهام_مشکوک_صعودی #رافزا #سيلام #شفارا #ثالوند #قجام #فسرب #شاملا #دالبر ۱۰:۳۲:۵۶ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 💢 در لیست دیدبان قرار بدید ... 📊 📉

#فیلتر_سهام_مشکوک_صعودی#رافزا #سیلام #شفارا #ثالوند #قجام #فسرب #شاملا #دالبر۱۰:۳۲:۵۶


یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱💢 در لیست دیدبان قرار بدید ...📊 📉انتهای خبر

0
0