بورسینه
1399/08/11
12:50
📌طرح «تحول صنعت و بازار خودرو» در حال چکش کاری است حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹طرح «تحول صنعت و بازار خودرو» در صحن کمیسی...

📌طرح «تحول صنعت و بازار خودرو» در حال چکش کاری استحجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:


🔹طرح «تحول صنعت و بازار خودرو» در صحن کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت اما از آنجا که اعضای کمیسیون نقطه نظراتی داشتند، مقرر شد این طرح به کمیته صنعت بازگردد تا مواد مطرح شده در طرح اعمال شود.


🔹پایه و اساس «طرح تحول صنعت و بازار خودرو» عرضه خودرو در بورس است. کمیته صنعت در حال چکش‌کاری طرح مذکور است و این طرح در روزهای آینده برای بررسی به صحن کمیسیون صنایع بازمی‌گردد.♦️مشروح این گزارش را در لینک زیر بخوانید:


https://www.eghtesadonline.com/n/۲Q۷V
انتهای خبر

0
0