سیگنال یاب روزانه
1399/11/07
11:01
دو تا سهم پالایشی و #پالایش رو به هر زوریه دارن میبرن بالا و بقیه بازار رو ول کردن به امون خدا دستکاری و قیمتسازی به اسم حمایت

دو تا سهم پالایشی و #پالایش رو به هر زوریه دارن میبرن بالا و بقیه بازار رو ول کردن به امون خدادستکاری و قیمتسازی به اسم حمایت

انتهای خبر

0
0