اقتصاد آنلاین
1399/10/03
23:09
📌لزوم طی شدن مراحل قانونی مصوبه شورا برای نامگذاری خیابانی بنام استاد شجریان فرماندار تهران: 🔹هیچ مصوبه‌ قانونی برای اینکه خیابانی به اسم استاد شج...

📌لزوم طی شدن مراحل قانونی مصوبه شورا برای نامگذاری خیابانی بنام استاد شجریانفرماندار تهران:


🔹هیچ مصوبه قانونی برای اینکه خیابانی به اسم استاد شجریان باشد، برای ما ارسال نشده است.


🔹تا مصوبه‌ای نیاید و ما آن را تایید و اعلام نکنیم، اقدام در این زمینه قانونی نیست.


🔹بنابراین شهرداری خلاف قانون تابلو را نصب کرده و نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست.


🔹اگر تابلویی نصب شده باشد و کسی آن را تغییر دهد، باز هم اقدامی خلاف قانون انجام شده است.


🔹خلاف اول را شهرداری انجام داده و خلاف دوم را کسی که آن را کنده است، مرتکب شده است./ایسنا
انتهای خبر

0
0