پایگاه خبری انتخاب
1399/09/19
08:36
یادداشت جوزف نای در «پراجکت سیندیکیت»: ♦️بایدن چگونه می‌تواند به متحدان آمریکا اطمینان دهد ترامپی دیگر در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ روی کار نخواهد آمد؟ / انتخاب...

یادداشت جوزف نای در «پراجکت سیندیکیت»:♦️بایدن چگونه می‌تواند به متحدان آمریکا اطمینان دهد ترامپی دیگر در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ روی کار نخواهد آمد؟ / انتخابجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲TEf


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0