بورس۲۴
1401/03/17
18:02
افزایش نرخ های فروش در «پاسا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ایران یاسا تایر و رابر اعلام نمود با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها، طبق بررسی های انجام شده و بر اساس چارچوب ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نرخ فروش انواع محصولات تولیدی این شرکت در مجموع به میزان ۱۵درصد افزایش یافت .

افزایش نرخ های فروش در «پاسا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایران یاسا تایر و رابر اعلام نمود با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها، طبق بررسی های انجام شده و بر اساس چارچوب ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نرخ فروش انواع محصولات تولیدی این شرکت در مجموع به میزان ۱۵درصد افزایش یافت

پاسا
انتهای خبر

0
0