بولتن اقتصادی
1399/10/10
10:09
نرخ هر دلار نیمایی خرید: ۲۵،۵۵۲ تومان فروش: ۲۵،۱۷۳ تومان

نرخ هر دلار نیماییخرید: ۲۵،۵۵۲ تومان


فروش: ۲۵،۱۷۳ تومان

انتهای خبر

0
0