بورس۲۴
1400/09/28
17:36
بررسی عملکرد سیمان فارس در نیمه اول

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت سیمان فارس و خوزستان در ۶ ماهه منتهی به آبان برای هر سهم ۲۸۶ ریال سود محقق کرد.

انتهای خبر

0
0