ایچیموکو و الیوت
1399/10/07
09:23
اگرمشمول فرایند تعلیق بشه چی میشه؟ تقریبا هیچی! یه مثلث قرمز رنگ میاد بالای نماد به طور مثال نماد(کپارس)دیروز مشمول فرایند تعلیق شد برخی از علل مشم...

اگر مشمول فرایند تعلیق بشه چی میشه؟


تقریبا هیچی!


یه مثلث قرمز رنگ میاد بالای نماد به طور مثال نماد(کپارس)دیروز مشمول فرایند تعلیق شد


برخی از علل مشمول فرایند تعلیق شدن شرکت ها:


۱)عدم ارایه صورتهای مالی میاندوره ای


۲)عدم ارایه گزارش کنترل داخلی


۳)مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت


۴)مشمول تبصره ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار


۵)انجام معاملات مشکوکنمادهای زیر دیروز شامل فرایند تعلیق شدند:


#مرقام، #تکمبا، #فایرا، #کگاز، #کپارس، #نمرینو، #رتکو، #نوری، #ثامان، #وتوصا، #غبهنوش، #دسبحان، #دروز و #قهکمتنمادهای فرابورسی مشمول فرایند تعلیق:


#رنیک، #غفارس، #زقیام، #زبینا، #زشگزا، #اوان، #حسینا، #دتولید، #قشیر، #میهن، #بالاس و #آس_پانتهای خبر

0
0