نوآوران امین
1400/09/09
12:27
صنایع فرو آلیاژ ایران(#فروژ) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 10 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1398 در مقایس...

صنایع فرو آلیاژ ایران(#فروژ)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۳۷۸,۶۴۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۷۲۹,۳۴۵ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۴۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۷۹۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0