کارگزاری سهام بارز
1399/08/19
08:49
اظهارات مهم دستیار ارشد سابق بایدن: جو بایدن در ماه های اول به برجام باز می گردد / بازگشت به توافق هسته ای ایران جزو اولویت های نخست اوست/انتخاب

اظهارات مهم دستیار ارشد سابق بایدن: جو بایدن در ماه های اول به برجام باز می گردد / بازگشت به توافق هسته ای ایران جزو اولویت های نخست اوست/انتخابانتهای خبر

0
0