همفکران
1399/08/25
11:06
#نبض_بازار 📈افزایش عرضه در نمادهای #شبندر و #شبریز را شاهدیم و هر دو نماد در محدوده منفی قرار گرفتند.

#نبض_بازار


📈افزایش عرضه در نمادهای #شبندر و #شبریز را شاهدیم و هر دو نماد در محدوده منفی قرار گرفتند.انتهای خبر

0
0