آواتحلیل
1399/08/20
11:30
#ارفع #بورس_کالا 8000 تن شمش بلوم با قیمت 9777 تومان عرضه و 2000 تن آن با قیمت 9830 تومان (0.5درصد بیشتر از قیمت پایه) رقابت شد.

#ارفع


#بورس_کالا


۸۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۹۷۷۷ تومان عرضه و ۲۰۰۰ تن آن با قیمت ۹۸۳۰ تومان (۰.۵درصد بیشتر از قیمت پایه) رقابت شد.انتهای خبر

0
0