کدال۳۶۰
1401/03/02
12:23
#پتایر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت تولیدی ایران تایر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 1,289,189 میلیو...

#پتایر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت تولیدی ایران تایر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۱,۲۸۹,۱۸۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴٪ افزایش داشته است.▪️«پتایر» با سرمایه ثبت شده ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۳۶۳,۶۷۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۲:۲۴:۵۳ (۸۸۶۰۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0