نوآوران امین
1401/03/05
12:51
سیمان هرمزگان (#سهرمز) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ✅افزایش ۴۰.۰۵ درص...

سیمان هرمزگان (#سهرمز)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰✅افزایش ۴۰.۰۵ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۳.۶۹ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۷۷.۹۴ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0