بهنام صمدی
1401/08/01
10:50
در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاه های اقتصادی، معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد مفاد بسته حمایتی از بورس که ...

در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاه های اقتصادی، معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد مفاد بسته حمایتی از بورس که بهمن ماه سال گذشته مصوب شد، در سال آتی نیز حفظ و استمرار یابد.


@BehnamSamadi_iurانتهای خبر

0
0