سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/18
12:31
بازار از سهمهای بزرگ خسته بشه (که شده) کم کم میره سراغ سهم های حاشیه بازار و داستان پروژه کردن سهم ها مجددا شروع خواهد شد. با این حجم پولی که در ب...

بازار از سهمهای بزرگ خسته بشه (که شده)


کم کم میره سراغ سهم های حاشیه بازار و داستان پروژه کردن سهم ها مجددا شروع خواهد شد.


با این حجم پولی که در بازار باقی مانده نمیشه حریف فروشنده های قوی سهم های بزرگ و رها شده توسط دولت شد مخصوصا که در بخشی از آنها سهام عدالت هم می‌فروشند و فروش را تشدید هم می‌کنند.انتهای خبر

0
0