ایچیموکو و الیوت
1400/01/08
09:56
شاخص کل-روزانه=>با توجه به همگراییِ اسپنها در فلش سیاه،احتمال سویچِ صعودی کومو در چند روز آینده وجود دارد که باعث ثبت یک کف مینور خواهد شد و سپس هم...

شاخص کل-روزانه=>با توجه به همگرایی اسپنها در فلش سیاه،احتمال سویچ صعودی کومو در چند روز آینده وجود دارد که باعث ثبت یک کف مینور خواهد شد و سپس همانطوریکه در شکل بالا میبینید از کومو خارج خواهد شد👁☝🏻👁انتهای خبر

0
0