کدال۳۶۰
1401/01/06
16:24
#اپرداز ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت آتیه داده پرداز 🔹 سرمایه فعلی: 1,000,000 میلیون ریال...

#اپرداز


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت آتیه داده پرداز🔹 سرمایه فعلی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۱/۰۱/۰۶▫️دلایل اصلاح:به علت ضمیمه نشدن فایل گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت آتیه داده پرداز ، اطلاعیه مجددا ارسال می گردد.بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱-۰۱-۰۶ ۱۶:۲۴:۴۴ (۸۶۴۸۴۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0