مهندسی مالی
1399/08/11
10:32
خبرهای خوب که طی ۳ ماه اخیر... ۱.تخصیص ۱ درصد از صندوق توسعه ملی ۲.جلسه فوری مسئولین با حقوقی ها ۳.فعالیت بازارگردان ها ۴.طرح مجمع سهامدارن خرد...

خبرهای خوب که طی ۳ ماه اخیر...۱.تخصیص ۱ درصد از صندوق توسعه ملی۲.جلسه فوری مسیولین با حقوقی ها۳.فعالیت بازارگردان ها۴.طرح مجمع سهامدارن خرد برای حمایت از سهامدارن خرد(که این طرح عملا بی فایده)۵.اظهار نظر های حمایتی فروان۶.توییت ها و کامنت های حمایتی۷.طرح ها وجلسات مجلس ونمایندگان۸.و غیره.....نتیجه ==> نصف شدن سرمایه مردم
بصورت پله ای خبرها به نمودار در حال ریزش وارد میشد در فضای مجازی

انتهای خبر

0
0