تی اس ای پرس
1399/10/08
16:13
📌 بازارگردانی نمادهای معاملاتی #خکاوه و #لپیام از روز شنبه 13 دی‌ماه و بازارگردانی نماد #کفرآور از روز چهارشنبه 10 دی‌ماه آغاز خواهد شد. _فرابورس ا...

📌 بازارگردانی نمادهای معاملاتی #خکاوه و #لپیام از روز شنبه ۱۳ دی‌ماه و بازارگردانی نماد #کفرآور از روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه آغاز خواهد شد.


_فرابورس ایران


@TsePressانتهای خبر

0
0