سهام بنیادی
1399/09/18
08:30
#شبندر #آپدیت ۹۹/۹/۱۸ 📈 درگیر مقاومت ۳۲۹۰ 🏴‍☠ حد ضرر فعلی ۲۹۳۰ 📉 حمایت اول ۲۴۵۰ 📉 حمایت دوم و نقطه کم ریسک ورود ۲۱۵۰ 📉 حمایت نهایی و پله دوم ۱...

#شبندر #آپدیت ۹۹/۹/۱۸📈 درگیر مقاومت ۳۲۹۰🏴☠ حد ضرر فعلی ۲۹۳۰📉 حمایت اول ۲۴۵۰📉 حمایت دوم و نقطه کم ریسک ورود ۲۱۵۰📉 حمایت نهایی و پله دوم ۱۸۲۵🏁 اهداف ۴۴۱۰ و ۷۹۹۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0