بورس۲۴
1400/10/14
10:19
گزارش هزینه انرژی «سمتاز» را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان ممتازان کرمان در خصوص جزئیات هزینه های انرژی شفاف سازی نمود. شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۴ میلیارد ریال مازوت، ۳۲۲ میلیارد ریال گاز سوخت، ۱۲۳ میلیارد ریال برق و ۳ میلیارد ریال آب مصرف خواهد نمود.

انتهای خبر

0
0