سهام بنیادی
1399/08/30
22:25
#شبهرن #آپدیت ۹۹/۸/۳۰ 🏁 درگیر هدف و مقاومت مهم ۶۶۰۰ 📈 مقاومت بعدی ۸۸۳۰ 🏁 هدف بعدی ۱۱۹۰۰ 🏴‍☠ حد ضرر فعلی ۶۴۰۰ 📉 حمایت اصلی و نقطه کم ریسک ورود ...

#شبهرن #آپدیت ۹۹/۸/۳۰🏁 درگیر هدف و مقاومت مهم ۶۶۰۰📈 مقاومت بعدی ۸۸۳۰🏁 هدف بعدی ۱۱۹۰۰🏴☠ حد ضرر فعلی ۶۴۰۰📉 حمایت اصلی و نقطه کم ریسک ورود ۴۹۲۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0