بتاسهم
1399/10/06
15:24
با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی #وملی حداکثر تا تاریخ 1399/10/10 ) متوقف می گردد

با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی #وملی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ) متوقف می گردد


انتهای خبر

0
0