بورس۲۴
1401/04/02
09:47
بررسی گزارش ۳ ماهه «سفانو»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان فارس نو در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۱۷۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. این رقم در مقایسه با مدت مشابه قبل رشد ۹۵ درصدی داشته است.

بررسی گزارش 3 ماهه «سفانو»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان فارس نو در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۱۷۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. این رقم در مقایسه با مدت مشابه قبل رشد ۹۵ درصدی داشته است.سفانوسفانو
انتهای خبر

0
0